Cóc kẹp cáp Nagaki Large - L - Grip

Large - L - Grip

Nagaki

Nhật bản

12 tháng

Còn hàng

Call

 

 

Cóc kẹp kép Nagaki Large - L - Grip 2Ton/3 Ton/4 Ton/10 Ton

 

 2 Ton


 • Safe Working Load: 20kN (2.0t)
 • Min. Cable Dia:5mm
 • Max. Cable Dia:25mm
 • Weight:1.8kgs

         

 3 Ton


 • Safe Working Load: 30kN (3.0t)
 • Min. Cable Dia:6mm
 • Max. Cable Dia:22mm
 • Weight:3kgs

                         

  4 Ton

 

 • Safe Working Load: 40kN (4.0t)
 • Min. Cable Dia:20mm
 • Max. Cable Dia:35mm
 • Weight:3,7kgs

       

 10 Ton


 • Safe Working Load: 100kN (10t)
 • Min. Cable Dia:46mm
 • Max. Cable Dia:52mm
 • Weight:13kgs

 

 

Tag: cóc kẹp cáp, cóc ngậm cáp, cóc kéo cáp

call-button