Đai bảo hộ có móc lớn H-131

TAC - H-131

Taiwan

1 Năm

Còn hàng

Call

Đai bảo hộ có móc lớn H-131

  • Large Hook Safety Belt

Item

 BeltWidth(mm) 

 RopeDiam.(mm) 

 Length(M) 

 Material 

 H-131 

50x1200

D14

15

Niton

Đai bảo hộ có móc lớn H-131, Large Hook Safety Belt

call-button