Đai bảo hộ H-667

TAC - H-667

TAC

Taiwan

1 Năm

Còn hàng

Call

Đai bảo hộ H-667

  • Double D Ring Safety Belt

Item

 BeltWidth(mm) 

 RopeDiam.(mm) 

 Length(M) 

 Material 

 H-667 

45

D16

2

Niton

 

 Đai bảo hộ H-667

call-button