Đai bảo hộ toàn thân HS-4501

TAC - HS-4501

TAC

Taiwan

1 Năm

Hết hàng

Call

Đai bảo hộ toàn thân HS-4501

  • Full body harness

Item

 BeltWidth(mm) 

 Size 

 HS-4501 

45

 Can be customized

 

 

Đai bảo hộ toàn thân HS-4501

call-button