Kích vải tăng cáp Nagaki N-1500P

N-1500P

Nagaki

Nhật bản

12 tháng

Còn hàng

Call

 

 

Kích vải tăng cáp Nagaki /N-1000P/N-1500P/N-1500P-EX/N-1000/N1500/N3000

 

 

N-1500P

 • Strap Size 2 x 40 mm
 • Min Pulling Length 500 mm
 • Max Pulling Length 1970 mm
 • Weight 4.6 kg

N-1000P
 • Strap Size 2 x 30 mm
 • Min Pulling Length 440 mm
 • Max Pulling Length 1940 mm
 • Weight 3.3 kg
N-1500P-EX
 •  Strap Size 2 x 40 mm
 • Min Pulling Length 500 mm
 • Max Pulling Length 2000 mm
 • Weight 5 kg

N-1000
 •  Strap Size 2 x 33 mm
 • Min Pulling Length 420 mm
 • Max Pulling Length 1270 mm
 • Weight 3.2 kg

N-3000
 •  Strap Size 2 x 40 mm
 • Min Pulling Length 450 mm
 • Max Pulling Length 1300 mm
 • Weight 4.2 kg

N-1500
 •  Strap Size 2.5 x 50 mm
 • Min Pulling Length 500 mm
 • Max Pulling Length 2000 mm
 • Weight 7 kg
Tag: kích vải tăng cáp, palang vải tăng cáp, kích tăng cáp Nagaki

 

 call-button