Kìm cắt cáp Izumi REC-Y33

REC-Y33

IZUMI

Nhật bản

12 tháng

Còn hàng

Call

                                                                     

Kìm cắt cáp Izumi REC-Y33

 

 

 

MOTOR (VDC) 14.4
LENGTH (mm) 105
HEIGHT (mm) 430
WIDTH (mm) 115
WEIGHT (kg less battery) 2.5

 


Notes

  • Cutting capacity : No
  • of cuts with BP-70E/BP-250R1
  • polyethylene cable 600V-CV325mm2 (31mm OD) 25/100 cuts
  • 600V-CV 60mm2 x 3 (33mm OD) 120/160 cuts
  • Multi-core vinyl insulation cable 600V-VVR 60mm2 x 3 core (32mm OD) 120/160 cuts
  • SB-ACSR 120mm2 (18.6mm OD)(14mm OD) 220/300 cuts
  • GSW cable 55mm2 (9.6mm OD)(14mm OD) 70/100 cuts

Tag:Kìm cắt cáp Izumi REC-Y33, Kìm cắt cáp Izumi, co khi thuy luc

call-button