Kìm phá ốc vít thủy lực CNC-1924A

TAC-  CNC-1924A

TAC

Taiwan

1 Năm

Còn hàng

Call

Kìm phá ốcvít thủy lực CNC-1924A

 • Directly Screw Nut Cutting Tool
 • Item:CNC-1924A
 • Output(TON):10
 • Bolt Range(mm):M12-M16
 • Hexagon Nut Range(mm): A/F 19-24
 • Weight(Kg):4.5
 • Sizes(mm)-A:40
 • Sizes(mm)-B:48
 • Sizes(mm)-C:6
 • Sizes(mm)-D:19
 • Sizes(mm)-E:119
 • Sizes(mm)-F:28

 

Kìm phá vít thủy lực CNC-1924A

call-button